Together we make
it happen

Framgångsrik emission i Sharpfin

Back to Articles

Posted 11 Okt 2017 by Peter Almberg

Det är med stor glädje som Katalysen kan meddela att ännu en kund framgångsrikt har slutfört en equity crowdfunding runda. Sharpfin AB har rest 2,75 MSEK och fått 67 nya stakeholders.

Katalysen har agerat Coach åt Sharpfin i 5 månader och hjälpt bolaget bl.a. med förberedelser inför den lyckade fundingen på Invesdors reglerade funding plattform.

Vi kommer fortsätta att arbeta aktivt med Sharpfin och tror att alla Stakeholders kan se fram emot en riktigt bra resa och framtid.

Sharpfin will help you realize
your full potential with the
next generation of wealth
management software:
www.sharpfin.com