Together we make
it happen

Personlig internationell expansion

11 Mar 2016 / by Peter Almberg

Sverige är ett litet land och en liten marknad. Det är inget fel med att vara liten men ett svenskt företag som vill bli riktigt stort tittar nog ut utanför Sveriges gränser. Idag är det tack vare Internet enklare att sälja produkter och tjänster till utländska kunder men det finns fortfarande många minor att undvika. Sådana saker som lagstiftning och kutym skiljer sig mycket mellan olika länder, även inom Europa. Marknaden för riskkapital skiljer sig också mycket. Man brukade säga att “small business is local” men tack vare Internet kan man istället välja påstå att “small business is personal”. Idag kan man faktiskt vara personal around the globe.

Tack vare lång erfarenhet av arbete och liv utomlands och stort nätverk av olika specialister kan Katalysen & Partners se till att minor undviks samt att bra partners rörande funding, legal och IT kan introduceras vid behov. Baserat på bransch, segment (B2C eller B2B), pris på tjänst/produkt, geografi samt storlek på eventuell finansiering kan Katalysen & Partners vara en guide genom denna djungel. Katalysen kan eventuellt ta på sig rollen som projektledare i en sådan process.