Back to News

Framgångsrik emission i XTZ

04/08/2016

XTZ Group AB har framgångsrikt slutfört sin equity crowdfunding kampanj på Pepins och erhållit cirka 400 nya stakeholders och 6 miljoner i tillväxtkapital. Katalysen har varit Coach till XTZ genom hela processen och det har varit mycket intressant och lärorikt att genomföra en modern demokratisk kapitalanskaffning.

Det mest intressanta är de framtida möjligheter som en engagerad crowd tillför ett bolag som XTZ. Pepins har nämligen en bra plattform som möjliggör interaktivitet och tvåvägskommunikation mellan olika stakeholders.

Framgångsrik emission i XTZ

Latest from Katalysen

More News
Investor Relations Plus