Back to News

Att fånga kraften hos människorna

05/12/2016

Katalysen & Partners erbjuder nu IPUs (Institutet för Personlig Utveckling, www.ipu1973.se) olika analysverktyg. Jag har slutfört en utbildning, IPU Talent Insights, som innebär att jag är behörig som IPU-konsult och har rätt att använda och erbjuda deras verktyg. Det var en mycket givande utbildning och jag är glad att Katalysen nu kan erbjuda kunder verktyg för organisationsutveckling och effektivare ledarskap.

IPU Talent Insights beskriver individen med utgångspunkt från såväl beteenden som drivkrafter och utgår från varje enskild individs unika kombination. Resultaten blir än mer värdefulla om den appliceras på en grupp som t.ex kan vara ett team av individer som tillsammans bildar ett företag, ledningsgrupp, projekt eller styrelse.

Som ni vet är insikter om sig själv och andra viktiga. I arbetslivet där i princip alla människor arbetar tillsammans med andra, har kontakt med kunder, leverantörer, medarbetare, styrelse, ägare och andra som är viktiga för resultatet, är förmågan att kunna samarbeta ofta nyckeln till framgång. Den som då både känner sig själv och andra har betydligt större möjligheter att lyckas och de bolag som möjliggör detta har godare förutsättningar för att bli framgångsrika.

Det är många företag, organisationer och myndigheter som använder IPUs analysverktyg för att utveckla sin verksamhet. Bakgrunden och behoven skiftar men de har den gemensamma nämnaren att det är människorna i verksamheterna som är en nyckel till framgång.

IPUs analysverktyg ger skarpa bilder av människornas och därmed verksamhetens styrkor och svagheter och hjälper till att bland annat svara på frågorna:

  • Vem är “rätt person på rätt plats?”
  • Hur fångar vi kraften hos människorna i organisationen på bästa sätt?

Genom att fördjupa insikterna kring våra beteenden, drivkrafter och värderingar ökar förutsättningarna för ett effektivt ledarskap. Vi vet då vilka kommunikationsbehov som finns och vad som motiverar olika människor i verksamheten. Ett effektivt ledarskap handlar ofta om två delar:

  • Att jag förstår mig själv som ledare
  • Att jag förstår de människor jag ska leda

Katalysen & Partners har kunskap och erfarenhet av att arbeta med entreprenörsföretag och mindre verksamheter och fokuserar på att erbjuda IPUs verktyg rörande organisationsutveckling och effektivare ledarskap till dessa.

Framgång kräver insikter och hur får jag andra att vara så bra som möjligt?

Lite om IPU:

Institutet för Personlig Utveckling, IPU, har funnits sedan 1973 och arbetar med att anpassa kvalificerade internationella analysverktyg för skandinaviska förhållanden.

IPU arbetar målmedvetet med att kunna stå för kvalitet och stabilitet i både de analysverktyg de tillhandahåller och i de långsiktiga samarbeten med kompetenta konsulter som får använda IPUs analysverktyg. Beteenden, drivkrafter, emotionell intelligens, tankemönster och värderingar är viktiga frågor som kräver ett varsamt handhavande. Alla konsulter och internt utbildade handledare måste därför underteckna och följa fastslagna etiska regler för hur materialet ska hanteras. IPUs analysverktyg är inte tillgängliga för andra handledare än de som genomgått en grundläggande utbildning.

Att fånga kraften hos människorna

Latest from Katalysen

More News
Investor Relations Plus