Back to News

Första halvåret 2016

13/07/2016

Här på Katalysen har jag haft ett händelserikt och kul första halvår. Har jobbat nära och tillsammans med många bolag och ägare där jag ibland agerat som Coach. Jag gillar att kalla det för Coach eftersom det är så mycket mer och annat än rådgivning. Katalysen har varit Coach i två bolag under perioden, XTZ Group AB och Agapi Boating AB. Båda bolagen har inlett sina kampanjer på Pepins för att erhålla finansiering och intressenter.
Pepins är investment crowdfunding på ett professionellt sätt där alla ges möjligheten att upptäcka och bli delägare i spännande tillväxtföretag. Och omvänt, tack vare Pepins kan starka företagsidéer växa med hjälp av kraften från många och engagerade investerare.
Enkelt, nytänkande, affärsmässigt – och kul.

   

Det är som ni vet hög risk att investera i aktier. Särskilt i mindre bolag. Därför är det klokt att sprida riskerna och investera mindre belopp i ett flertal bolag. Ju lägre risk det är att förlora pengar på en investering (allt annat lika) i ett specifikt bolag, desto högre är sannolikheten för just detta bolag att lyckas med sin kapitalanskaffning. Ett sätt att åstadkomma detta är att erbjuda Investerare en viss sorts preferensaktie. XTZ har valt att erbjuda en sådan preferensaktie i sin emission och Agapi planerar att göra det samma.

Dessa preferensaktier ger innehavaren, vid t ex en försäljning av Bolaget, en likvidation eller konkurs, rätt att före övriga aktieägare erhålla hela det belopp per aktie som betalats för aktien i denna emission. Om beloppet inte räcker till att helt ersätta preferensaktieägarna fördelas tillgängligt belopp mellan dem samtidigt som övriga aktieägare inte erhåller någon ersättning. Om medel däremot återstår efter att preferensägarna erhållit sin andel, utgår motsvarande ersättning till övriga aktieägare om medlen räcker till. Eventuellt återstående medel därefter delas lika mellan alla aktieägare.
Denna typ av preferensaktier är ett instrument som enbart riktigt stora investerare haft chansen att investera i tidigare. Pepins erbjuder nu denna möjlighet för vanliga människor vilket Katalysen gillar skarpt.

Katalysen & Partners följer med glädje det som händer inom equity crowdfunding både i Sverige och utomlands och kan notera att den infrastruktur som tidigare saknats för investeringar i och moderna kapitalanskaffningar för mindre bolag nu (äntligen) byggs. Även de stora bankerna har nyligen aviserat sitt intåg på marknaden för crowdfunding. De equity crowdfunding aktörer som Katalysen jobbar med skiljer sig markant från varandra på flera sätt. Om ni vill förstå för- och nackdelar med de olika alternativen så är ni välkomna att höra av er till mig så kan jag förklara. Det viktiga dock är att denna infrastruktur som saknats nu byggs!

Om ni vill utforska lite mer på egen hand föreslår jag att ni tittar in på webben hos PepinsFundedByMe och Sciety.

Utöver att vara Coach till flera bolag och dess ägare som vill genomföra förvärv, försäljning eller kapitalanskaffning har Katalysen även engagerat sig i ett flertal projekt.

iReality AB – Improved Reality
Tillsammans med Reallife Venture AB har Katalysen sedan 6 månader jobbat med ett projekt som döptes till iReality. Nu är iReality ABgrundat och vi är stolta över att ha fått med oss ett riktigt bra ägarteam. Ser fram emot en spännande höst.

Verkställande Kapital AB
Under våren har jag träffat många personer och företag som med samma glädje som Katalysen har sett utvecklingen och byggandet av en ny infrastruktur som hjälper mindre Bolag, dess intressenter och nya investerare att stråla samman. Såväl etablerade stora aktörer som nykomlingar arbetar för fullt med att bygga denna infrastruktur, som i många fall bygger på någon form av crowdfunding.
Baserat på detta faktum och de behov samt möjligheter som då uppstår har Katalysen, Stefan Sandén, Björn Mårtensson, Sune Werkell och Sanji Tandan sparkat igång Verkställande Kapital AB. Bolaget erbjuder ägarledda bolag rådgivning och projektledning. Vi fokuserar på att erbjuda tjänster som täcker de behov som uppstår i eller runt en crowdfunding process. Är övertygad om att vi tillsammans kan erbjuda våra kunder riktigt bra och värdefulla tjänster.

Avenir Technology
Eftersom jag har mycket erfarenhet inom Fintech området och specifikt rörande system för handel har Katalysen ihop med sin Partner Avenir designat en tjänst/produkt specifikt för equity crowdfunding aktörer som innefattar moduler för elektronisk trading och alla former av post trading funktioner.

Katalysen & Partners erbjuder sina tjänster till företag och dess ägare som t.ex. vill genomföra förvärv, försäljning eller kapitalanskaffning. Katalysen fokuserar på mindre bolag och älskar idéer samt människor som har sådana. För att uppnå bästa resultat har Katalysen ett nätverk av Partners och ofta tar Katalysen på sig rollen som projektledare. Vi deltar även i kommersiella projekt eller bolag i tidigt skede och kan i sådana fall även göra det som aktieägare.

Vänliga hälsningar och Glad fortsättning på Sommaren!
☀️ ☀️ ☀️ ☀️ ☀️ ☀️ ☀️ ☀️ ☀️

Första halvåret 2016

Latest from Katalysen

More News
Investor Relations Plus