Back to News

Är stakeholders den viktigaste tillgången för ett företag?

22/07/2017

Vi tror att även stora företag och stora investerare i framtiden kommer att använda equity crowdfunding som ett alternativ, eftersom det inte bara möjliggör kapital, utan också skapar stakeholders. Och i vår nya, mycket transparenta och demokratiska värld av kapitalism 2.0 kommer tillgången till stakeholders bli ett måste.

Det finns andra sätt att skapa stakeholders än att gå igenom en equity crowdfunding process. För Katalysen är det dock en uppenbar och enkel lösning och metod som kommer att upptäckas av allt fler företag och institutionella investerare. Vidare finns det skäl som är relaterade till due diligens processen, där vissa equity crowdfunding plattformar har en lösning på ett befintligt problem. Vi kommer skriva om det i en separat artikel inom kort.

Stakeholder, som nämnts tidigare, är en term som kommer från akademin. Kan vi ersätta det med ”supporters”. Vilken organisation skulle inte vilja ha många såna supporters för att nå ut med sitt varumärke?

Vi föreslår ett tankeexperiment baserat på den emission uppgående till $500m som Symantec fick tecknad av Silver Lake år 2016. Tänk om Symantec istället skulle ha genomfört equity crowdfunding på en reglerad plattform och fått in 480 miljoner dollar från Silver Lake och $20m från 10’000 enskilda investerare där dessa enskilda investerare blir stakeholders eller enklare uttryckt, supporters.

För ett företag som Symantec, som säljer antivirusprogram till konsumenter, att ha 10’000 nya supporters är ett obestridligt värde, kanske av astronomisk storlek. Tänk dig att Symantec skulle få 10 000 supportrar som skickar positiva recensioner om deras produkter, som delar nyheter om företaget på portaler som Linkedin och som pratar med sina vänner om fördelarna med den senaste utgåvan…

Begreppet stakeholder (intressent) användes första gången av Stanford Research Institute 1963. Termen användes för att beskriva de grupper som innehar en stake i företagets verksamhet eller de grupper utan vars stöd organisationen skulle upphöra att existera.

Idag, hos Katalysen, är vår definition av stakeholders bredare. Utöver bolagets community, anställda, kunder etc. tenderar vi att inkludera ambassadörer och influencers. Ambassadörer och influencers är särskilt viktiga i dagens internetdrivna värld, där potentiella kunder söker information för att fatta sina köpbeslut och är misstänksamma mot all information som trycks på dem.

Är stakeholders den viktigaste tillgången för ett företag?

Latest from Katalysen

More News
Investor Relations Plus